Vrtec in PŠ Domanjševci

Vrtec Domanjševci

Domanjševci 65a

9206 Križevci v Prekmurju

 

Telefon: 02 554 90 12

 

DELOVNI ČAS:
Vrtec je odprt 9 ur dnevno: od 6.30 do 15.30.

 

STRUKTURA SKUPINE:
V šolskem letu 2019/20 je vpisanih 12 otrok, starih od 1 do 5 let.

 

DELAVCI VRTCA:

  • vzgojiteljici: Suzana Kramberger in Melani Lainščak
  • pomočnica vzgojiteljice: Saša Kavaš
  • svetovalna delavka in vodja podružnic: Ksenija Vratar Pocak
  • kuharica – snažilka: Darija Žido in Valerija Šebök

Vrtec in PŠ Domanjševci

Óvoda Domonkosfa

Domanjševci 65a

9206 Križevci v Prekmurju

 

Telefon: 02 554 90 12

 

NYÍTVATARTÁSI IDŐ:
Az óvoda napi kilenc órát van nyitva: 6.30-tól 15.30-ig.

 

A CSOPORT ÖSSZETÉTELE:
A 2019/2020-as tanévben 12 gyerek van beírva, 1-től 5 éves korig.

 

DOLGOZÓK:

  • Óvódapedagógusok: Kramberger Suzana és Lainščak Melani
  • Pedagógiai asszisztens: Kavaš Saša
  • A tanácsadó dolgozó és a területi óvodák vezetője: Vratar Pocak Ksenija 
  • Szakácsnő – takarítónő: Žido Darija és Šebök Valerija

Dostopnost