DOŽIVETJA VRTCA HODOŠ

 

Koledar

koledar

Pripravili sva didaktično tablo koledar, ob kateri se otroci preko igre učijo uporabljati, datum, dan v tednu, sezone in vreme.

Tabla je vsestransko uporabna, saj  si ob njej otroci razvijajo matematične , jezikovne in  naravoslovne pojme.

Otroci z njim ugotavljajo in napoveduje zaporedje dogodkov (letni časi, meseci, dnevi) ter ob tem spoznavajo spreminjanje časa. Nastavljajo letni čas, mesec, datum, dan, tudi vreme. Ob tem se pogovarjajo, si razvijajo jezikovne zmožnosti, spoznavajo simbole pisnega jezika. Spoznavajo in utrjujejo pojme o časovnem konceptu in zaporedju (včeraj, danes, jutri).

Z njim bodo otroci preko igre in lastne aktivnosti lažje dojemali in razumeli čas celostno.

Dolgoletna praksa nas uči, da je koledar in z njim povezano minevanje časa za otroke težko dojemljivo, zato smatrava da bo izdelan koledar otrokom pripomogel k lažjemu razumevanju le tega. Koledar priporočava kot primer dobre prakse, ker je praktičen in enostaven za uporabo.

Zapisali vzgojiteljici  Milena Vukan in Štefania Takač

 

HODOSI ÓVODA ÉLMÉNYEK

 

Naptár

Didaktikus táblai naptárt készítettünk, amely segítségével játékon keresztül a gyermekek tanulják a dátumot, a hét napjait, a szezonokat és az időjárást.

A tábla több módon is használható, így a gyermekek mellette fejleszthetik a matematikai, nyelvi és természetismereti fogalmakat.

A gyermekek a tábla segítségével megállapíthatják és előrejelezhetik az eseménysorokat (évszakok, hónapok, napok), és ezzel együtt ismerkednek az idő változásával. Odahelyezik az évszakot, a hónapot, a dátumot, napot, vagy éppen az időjárást. Közben beszélgetnek, fejlesztik a nyelvet, ismerkednek az írásos nyelvi jelekkel. Ismerkednek és gyakorolják az idő beállításának és sorrendjének a fogalmát (tegnap, ma , holnap).

Ezzel a gyermekek játékon és saját tevékenységeiken keresztül könnyebben felfogják és megértik az időt egészében.

A sokéves gyakorlat arra tanít bennünket, hogy a naptár és a vele kapcsolatos idő múlása a gyermekek részére nehezen felfogható, ezért állítjuk, hogy a kidolgozott naptár majd segít  a gyermekeknek az említett dolog megértésében.

A naptárt ajáljuk mint jó gyakorlati példát, mert praktikus és könnyen használható.

 

Leírták Vukan Milena és Takač Štefania, óvónők