Vrtec in PŠ Hodoš

Vrtec Hodoš

Hodoš 53

9205 Hodoš

 

Telefon: 02/ 559 10 32

 

DELOVNI ČAS:
Vrtec je odprt 9 ur dnevno: od 6.30 do 15.30.

 

STRUKTURA SKUPINE:
V šolskem letu 2021/22 je vpisanih 7 otrok, starih od 1 do 5 let.

 

DELAVCI VRTCA:

  • vzgojitelja: Bojan Koltaj in Štefania Takač
  • pomočnica vzgojiteljice: Julija Magyar
  • svetovalna delavka ter vodja podružnic: Ksenija Vratar Pocak
  • kuharica – snažilka: Vera Grabar

Vrtec in PŠ Hodoš

Óvoda Hodos

Hodos 53

9205 Hodos

 

Telefon: 02/ 559 10 32

 

NYÍTVATARTÁSI IDŐ:
Az óvoda napi 9 órában üzemel, 6.30-tól 15.30-ig.

 

A CSOPORT ÖSSZETÉTELE:
A 2021/2022-es tanévben 7 gyerek van beírva, 1-től 5 éves korig.

 

DOLGOZÓK:

  • Óvódapedagógusok: Koltaj Bojan és Takač Štefania
  • Pedagógiai asszisztens: Magyar Julija
  • A tanácsadó dolgozó és a területi óvodák vezetője: Vratar Pocak Ksenija
  • Szakácsnő – takarítónő: Grabar Vera

Dostopnost